Forside

IBOS

Instituttet for Blinde og Svagsynede er et nationalt rehabiliteringscenter for unge og voksne med synsnedsættelse.

 

Instituttet tilbyder med ca. 120 ansatte sin ekspertise og erfaring i hele processen fra udredning af behov til den konkrete støtte, rådgivning, vejledning, undervisning eller uddannelse mhp. at den enkelte kan mestre sit liv bedst muligt.

 

IBOS´model

IBOS-modellen viser hvordan IBOS arbejder for at  udvikle og forbedre mulighederne for personer med nedsat syn.

 

I IBOS-modellen kan du i hovedtræk orientere dig om, hvad Instituttet for Blinde og Svagsynede tilbyder sine mange samarbejdspartnere samt læse tilhørende korte historier om, hvad samarbejdet typisk kunne gå ud på og hvem der kunne have glæde af det.

 

Går du videre i modellen, vil du også kunne se hvilke kompetencer, teorier og metoder vores tilbud baserer sig på.

Fortsæt